ทักทาย

แม่หมอขอแนะนำตัวเองก่อนเลยนะคะ ก็เป็นผู้หญิงธรรมด๊าธรรมดาคนนึง อาจดูเหมือนเป็นสาวมั่นที่ลุ๊คดู เปรี้ยวไปบ้างเล็กน้อย ..... ส่วนใหญ่วันๆ ก็ทำงาน หาเงิน (แล้วก็อยากรวย) ว่างๆก็ใช้เงิน หาเงิน วนเวียนอยู่กับเงิน อยู่กับงาน อยู่กับครอบครัว ชีวิตหมดไปอย่างงี้แหละค่ะทุกๆวัน ..... แล้วมาวันนึงก็ให้รู้สึก เหนื่อยกับชีวิต บางครั้งก็คิดว่า เอ๊ะทำไมคนนั้นต้องทำกับเราอย่าง นี้ คนนี้ต้องทำกับเราอย่างนั้นด้วย รึทำไมน๊าถึงซวยอย่างนี้ และอื่นๆอีกมากมาย .....คราวนี้ก็มาลองคิดดู คิดไปคิดมาก็ให้รู้สึกเหมือนตัวเองไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่ แต่คงเป็นโชคดีที่ตัวเองเป็นคนชอบอ่าน วันนึงก็เลยลองหยิบหนังสือแนว ธรรมะขึ้นมาอ่าน(กะอ่านเล่นๆ)... แล้วก็เริ่มเห็นจริงในบางเรื่อง ....แล้วก็เริ่มเอามาปรับใช้ในชีวิตจริง ..... สุดท้ายศรัทธาก็เกิดและชีวิตก็มีความสุขขึ้นตามลำดับ ......... แม่หมอคิดว่า คนเราเลือกที่จะมีความสุขได้นะคะ อยู่ที่เราจะเลือกรึเปล่า และกฎแห่งกรรมก็มีจริงค่ะอาจช้าไปบ้าง เร็วไปบ้าง แต่มีจริงแน่นอนค่ะ ..... ศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งปรัชญา เป็นศาสนาที่เน้นแนวคิด.... บางครั้งเราอาจคิดว่าห่างไกลกับชีวิตประจำ วันของเรา หรือ บางคนอาจคิดว่าวัยยังไม่ถึงยังไม่แก่ซะหน่อย ....แต่ไม่ลองไม่รู้ค่ะ แม่หมอเลยอยากชวนเพื่อนๆให้มาเริ่มศึกษาธรรมะไปพร้อมๆกับแม่หมอ เราจะเดินไปด้วยกันสู่เส้นทางสายธรรมเพื่อความสุขที่เราเลือกจะมีค่a

วันพุธ

บทสวดสรรเสริญพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ

สวัสดีค่ะเพื่อนๆ วันนี้บทสวดมนต์ง่ายๆในเรียนรู้ธรรมะไปกับแม่หมอ ......  แม่หมอจะพาเพื่อนๆมาหัดสวดอิติปิโสภควา  แบบเต็มฉบับ หรือชื่อเต็มๆว่า บทสวดสรรเสริญพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ  ซึ่งบทสวดนี้มีพลาานิสงค์มากมาย เมื่อเราระลึกถึงพระคุณขององค์พระรัตนตรัย สิ่งดีๆก็จะมีเข้า มาในชีวิตแน่นอนค่ะ .... แม่หมอเลยจะขอเล่า รายละเอียดของแต่ละหัวข้อก่อนที่จะไปถึงบทสวดดังนี้เลยนะคะ

พระพทธคุณมี 9 ประการ คือ

1.ทรงเป็นพระอรหันต์
2.ทรงเป็นผู้ตรัสรู้อริยสัจธรรมด้วยพระองค์เอง
3.ทรงเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยความรู้แจ้งและความประพฤติดี
4.ทรงเป้นผู้เสด็จไปไม่ข้องขัด
5.ทรงเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง
6.ทรงเป็นบรมครูผู้ฝึกคนได้อย่างยอดเยี่ยม
7. ทรงเป้นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์
8.ทรงเป้นผู้รู้ คือตรัสรู้อริยสัจธรรม.. ผู้ตื่นคือทรงตื่นจากความเชื่อและข้อปฏิบัติที่ยึดกันมาอย่างผิดๆ ..ผู้เบิกบานคือเบิกบานด้วยธรรมะ อาการที่ทรงเกิดธรรมปิติในภาวะที่ทรงรู้และทรงตื่นนั้น
9. ทรงเป้นผู้มีความฉลาดในการจำแนกธรรม ทำให้ทรงเลือกธรรมที่จะแสดงได้อย่างเหมาะสม

อานิสงค์ของการสวดบทสรรเสริญพระพุทธคุณ มีพุทธดำรัสรับรองไว้ในธชัคคสูตรว่า.... ภิกษุทั้งหลายเมื่อเธอระลึกถึงเราตถาคตอยู่ ความหวาดกลัว ความหวาดสะดุ่ง ความขนพองสยองเกล้าที่มีอยู่จักหายไป .....

พระธรรมคุณมี6ประการ คือ

1.เป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว
2.เป็นธรรมที่ผู้ศึกาและปฏิบัติตามพึงเห็นผลได้ด้วยตนเอง
3.เป็นธรรมที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดกาลเวลา
4.เป็นธรรมทีควรเชิญชวนให้พิสูจน์ได้ด้วยการลงมือปฏิบัติ
5.เป็นธรรมที่เหมาะแก่การปฏิบัติได้ทุกเพศทุกวัย
6.เป็นธรรมที่รู้ผลการปฏิบัติด้วยตนเอง

อานิสงค์การสวดบทสวดสรรเสริฐพระธรรมคุณ มีพุทธดำรัสรับรองไว้ในธชัคคสูตรว่า.... ภิกษุทั้งหลายเมื่อเธอระลึกถึงพระธรรมอยู่ ความกลัว ความหวาดสะดุ้ง ความขนพองสยองเกล้าที่มีอยู่จักหายไป

พระสังฆคุณมี9ประการ คือ

1.เป็นผู้ปฏิบัติตามธรรมวินัย
2.เป็นผู้ปฏิบัติตรงต่อพระนิพพาน
3.เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมะออกจากทุกข์
4.เป้นผู้ปฏิบัติสมควรแก่ภาวะแห่งความเป็นภิกษุ
5.เป็นผู้มีความดีในตนจึงสมควรรับเครื่องสักการบูชา
6.เป็นผู้ควรแก่การต้อนรับ
7.เป็นผู้สมควรรับของที่เขานำมาทำบุญ
8.เป็นผู้มีข้อวัตรปฏิบัติที่ผู้อื่นกราบไหว้ได้อย่างสนิทใจ
9.เป็นผู้ทำให้ผลบุญที่บุคคลทำกับตนมีอานิสงค์มากขึ้น

อานิสงค์การสวดบทสรรเสริญพระสังฆคุณ มีพุทธดำรัสรับรองไว้ในพระธัคคสูตรว่า.... ๓กษุทั้งหลายเมื่อเธอระลึกถึงพระสงฆ์อยู่ ความกลัว ความหวาดสะดุ้ง ความขนพองสยองเกล้าที่มีอยู่จักหายไป

บทสวดพระพุทธคุณ


อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ
วิชา จะระณะ สัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู
อนุตตะโร ปุริสะธัมมะสาระถิ
สัตถา เทวมนุสสานัง พุทโธภะคะวาติ

คำแปล

แม้เพราะอย่างนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น เป็นพระอรหันต์ผู้บริสุทธิ์เป็นผู้ควรแนะนำสั่งสอนผู้อื่น ควรได้รับความเคารพบูชา เป็นผู้ตรัสรู้ชอบเอง เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชา และความประพฤติ เป็นผู้เสด็จไปดีแล้ว เป็นผู้รู้แจ้งโลก เป็นสารถีฝึกบุรุษที่ฝึกได้ ไม่มีใครยิ่งไปกว่าเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้ตื่นและเบิกบานแล้ว และเป็นผู้จำแนกแจกแจงธรรมบทสวดพระธรรมคุณสวากขาโต ภะคะวะตาธัมโม
สันทิฏฐิโก อะกาลิโก
เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก
ปัจจัตตังเวทิตัพโพ วิญญูหิติคำแปล

 
พระธรรมอันเป็นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสดีแล้ว อันผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเอง ไม่ขึ้นอยู่กับกาล ควรเรียกให้มาดู ควรน้อมเข้ามาในตน อันวิญญูชนพึงรู้เฉพาะตน


บทสวดพระสังฆคุณสุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
 อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
ยะทิทังจัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะปุริสะปุคคะลา
เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเนยโย
อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ

คำแปล

 
พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติถูกทาง เป็นผู้ปฏิบัติสมควร เป็นผู้ควรแก่การของคำนับ เป็นผู้ควรแก่การต้อนรับ เป็นผู้ควรแกของทำบุญ เป็นผู้ควรแก่การทำอัญชลีกราบไหว้ เป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

-